Ο Φρανκεστάιν…επιστρέφει στη Νάουσα για να πάει …Χίο.